همسران

2011/06/25

و براى شما همسرانى از جنس خودتان قرار داديم تا وقتى لخت شد ديدين جنسيتتون يكيه ضايع شين بخنديم بهتون‎

شـعار

2011/06/16

يـارانه ، ميـرانه

اين همه؟

2011/05/05

آدم بعضى از اين خونواده هاى قديمى رو مى‌بينه كه ايــن هــمــه بچه دارن،فك مى‌كنه مرداى قديم كلا نمى‌فهميدن دارن ارضا ميشن.يعنى هيچ احساسى نداشتن..مثلن پنج دقيقه بعدش متوجه مى‌شدن ريدن.

چين

2011/04/04

يه ضرب المثل باستانى چينى هست كه نميدونم چى ميگه.چينى بلند نبودم،نتونستم ترجمه ش كنم

سنتى ها

2011/03/13

در تقابل سنت و مدرنيته گير كردم،نميدونم لباسامو بذارم سر جالباسى يا بندازم وسط اتاق!

بدبخت

2011/03/11

ازم دعوت شده تو فيلم «انسان هاى خوشبخت» بازى كنم،در نقش موكت يا دسگيره در

هر هر هر،مرتيكه مسخره

2011/02/28

عصبانى بودم،عجله داشتم و اصلن حضور ذهن نداشتم…از يه يارويى پرسيدم فردا چند شنبه س؟
با يه لحن و لبخند تخمى اى گفت ديروز يكشنبه بود…
ينى من هلاك با نمكى بعضيام..
مرتيكه مسخره

سابقه كار

2011/02/26

اينكه تو ايران براى استخدام در هر جايى بايد سابقه كار داشته باشى خيلى مسخره ست..مث اينه كه بخواى ايميل بسازى،بعد تو مراحل ثبت نامش بگه يه ايميل وارد كن تا كد فعال سازى بفرستيم برات!

مردم سالارى دينى!

2011/02/18

سيستم حكومتى ايران،يه سيستم بديعه به نام «مردم سالارى دينى»..يعنى هر وقت بخوان مردمو ناديده ميگيرن ، هر وقتم كه بخوان ناديده ميگيرن

مخفف

2011/02/06

مگه اس ام اس مخفف شرت مسيج سرويس نيست؟
خب شرت كه حرف اولش شينه.چرا تو اس ام اس ، اس گذاشتن؟!